Passat Compact

Compact C2 – C16

Passat Compact magasinkedel er en komplet enhed bestående af kedel, styring og magasin alt efter hvilken model man vælger får effekten fra 11kw og til 199kw. Det hele er nøjagtigt tilpasset hinanden og isoleret således at varmetabet er minimalt.

Forbrændings teknisk er Compact kedlen monteret med en mikroprocessor styring som ved hjælp af iltsonde, sikrer en optimal forbrænding og fyringsøkonomi ved variabel varmebehov. I kedlens brændselsmagasin er der indbygget en føler, samt dyse som giver vand ved en eventuel tilbagebrænding. Derudover overholder anlægget alle kendte regelsæt for kedler i Danmark og er godkendt efter de strenge krav EU EN 303-5 (2013) klasse 5 .

Compact kedlen C2 – C16 kan anvende de fleste granulerede og tørre biobrændsler, såsom flis, træpiller korn og diverse granulater.

Tilbehør – medfølger Iltstyring

For at opnå optimal forbrænding er Compact kedlen forsynet med iltstyring. Denne tilpasser kontinuerligt forholdet mellem brændselsmængden og forbrændingsluften, afhængig af varmeforbruget. Herved opnås en optimal, miljørigtig forbrænding og en høj virkningsgrad.

Akseudtag – Sodblæsning

Sodblæsningsanlægget er placeret i kedlens låge og leveres med styring og kompressor. Det fungerer med trykluft, som medvirker at alle aflejringer i kedlen og varmeveksleren fjernes kontinuerligt og effektivt

Renseværktøj

Håndsvinget anvendes til manuel rensning af rørbatteri ved at dreje spiralerne (turbolatorerne) i konvektionsdelen. Boremaskine kan også anvendes ved brug af beslag, i stedet for håndsving. Askeskraber bruges til tømning af brændkammeret, når man vil slukke for kedlen. Installation af Compact kedlen Den effektive styring af forbrændingen har betydet, at Compact biokedler installeres med trykekspansion. Anlæg placeres og installeres efter Passats forskrifter med termostatisk kedelshunt ellers bortfalder garantien på Compact kedlen.

Automatisk påfyldning

Automatisk påfyldning sikre at den manuel fyldning vel sker automatisk fra ekstern silo/lager. Det automatiske påfyldningssystem til Passat Compact magasinkedlerne gør fyring med forskellige biobrændselsgranulater mere komfortabelt. Brændselet føres automatisk frem til magasinet, når den indbyggede niveauføler giver signal til dette. Passats automatiske påfyldningssystem anbefales især i kombination med Compactkedler med stor ydelse, eller ved stort varmeforbrug.